ΚΟΣΜΟΤΖΕΝΤ M.Ι.Κ.Ε.

ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΤ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ 75, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Φ.Μ.: 801154062 – Δ.Ο.Υ.: Δ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αρ.Γεμή: 150331004000

ΤΗΛ.: 2311269595

www.cosmogent.com

e-mail: info@cosmogent.com

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP

1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου (website) www.cosmogent.com/(συμπλήρωσε το συνολικό url του eshop). Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τους όρους αυτούς πρέπει να επιβεβαιώνονται από την Cosmogent εγγράφως. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που στο παρόν διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Αποδοχή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσης συμβάσεως Όρων και Προϋποθέσεων της αγοράς.

Οι Παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής φόρμας που υπάρχει στον ιστότοπο www.cosmogent.com/……… . H παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από την Cosmogent από τη στιγμή που θα λάβετε σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας, οι οποία εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο χρήστης. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων ή υπηρεσιών που παραγγείλατε. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στη σελίδα του προϊόντος ή υπηρεσίας, θα λαμβάνετε σχετική ενημέρωση.

Η παραγγελία σας θεωρείται δεσμευτική όταν έχετε συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία και έχετε πατήσει το σχετικό κουμπί οριστικής υποβολής της παραγγελίας.

Υποχρεούστε να ελέγξετε την επιβεβαίωση καταχώρησης της παραγγελίας σας και να ενημερώσετε αμέσως και εγγράφως την Cosmogent (το αργότερο εντός 5 ωρών από την ώρα λήψης της ηλεκτρονικής ειδοποίησης) για οποιοδήποτε λάθος. Διαφορετικά, τα στοιχεία που αναφέρονται στην επιβεβαίωση καταχώρησης θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση που θα διέπει την παραγγελία σας.

Πριν την αποστολή Φόρμας Παραγγελίας λάβατε γνώση των εξής στοιχείων:

A. Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστοτόπου συμπεριλαμβάνεται και ο νόμιμος Φ.Π.Α.

B. Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση. H ένδειξη «Προσφορά» σημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία έχει διαφορετική τιμή, εφόσον η αγορά του γίνει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, από αυτήν στην οποία διατίθεται σε διαφορετική χρονική περίοδο. H Cosmogent δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές τιμών προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράσθηκαν σε άλλη χρονική περίοδο και ο πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής λόγω προσφοράς, στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή θέσεων παρακολούθησης. Σε περίπτωση μικρής/περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος ή θέσεων παρακολούθησης για υπηρεσίες, που έχει βγει σε προσφορά, η Cosmogent διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της, ήτοι παραγγελιών καταχωρηθέντων από διαφορετικούς/ξεχωριστούς χρήστες.

Γ. Η Cosmogent προσπαθεί να σας παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η Cosmogent, στα πλαίσια καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων και υπηρεσιών που αναγράφονται στον ιστοτόπο (διεύθυνση του e-shop) και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας.

Δ. Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για τη δική σας προστασία, παρακαλούμε, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν ή υπηρεσία προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε στο email info@cosmogent.com.

Ε. Η Cosmogent παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα παραγγελίας των προϊόντων ή υπηρεσιών, που είναι διαθέσιμα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ειδικότερα, ο πελάτης δύναται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόν/-ντα που αυτός επιθυμεί. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις: 1) Ο πελάτης δεν είναι υποχρεωμένος να είναι εγγεγραμμένο μέλος στην ιστοσελίδα της Cosmogent έτσι ώστε να έχει ήδη παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του (ήτοι, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας,  Όνομα Χρήστη (Username) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password). 2) Η εν λόγω παραγγελία θα ισχύει για 48 ώρες από την στιγμή που θα σας έρθει ενημερωτικό email για τις ημερομηνίες παραλαβής της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήστης προβαίνει σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας αυτής που του παρέχεται από την ΚΟΣΜΟΤΖΕΝΤ Ι.Κ.Ε. (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία ειδών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος), η τελευταία δύναται να αποκρούσει και αρνηθεί την παραγγελία του εν λόγω χρήστη.

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες, οι τιμές, οι όροι αποστολής (τόπος, χρόνος κλπ.) είναι αυτά που παρατίθενται στην οριστική υποβολή της παραγγελίας σας. Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν την παράδοση του προϊόντος και μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής.

Α. Πιστωτική κάρτα

Αν διαθέτετε πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (Visa, MasterCard, Maestro, American Express) μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια, μέσα από τη φόρμα παραγγελίας μας. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή, και για δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να είστε παρών για την παραλαβή της παραγγελίας σας, έχοντας μαζί σας την πιστωτική κάρτα με την οποία κάνατε την παραγγελία και την ταυτότητα σας.

Β. PayPal

Η πλέον διαδεδομένη χρήση του PayPal για αγορές στο Διαδίκτυο, σας δίνει επιπρόσθετη ασφάλεια και δυνατότητα αγοράς προϊόντων. Διαβάστε περισσότερα στο https://www.paypal.com/gr

Επίσης, στη Cosmogent σας δίνεται η δυνατότητα να διαλέξετε αν το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία σας: απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Δ/νση Έδρας και επάγγελμα. Για επιπλέον πληροφορίες χονδρικής επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@cosmogent.com

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας σε οποιαδήποτε φάση ολοκλήρωσης αποστέλλοντας email στο: info@cosmogent.com. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας, θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.

Αποστολή στην Ελλάδα: Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στη φόρμα παραγγελίας, με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier). Η αποστολή θα γίνεται μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων για κάποιες περιοχές που δεν είναι δυνατό να γίνει μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών. Σε περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η αποστολή της παραγγελίας σας μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών, ο χρόνος αποστολής είναι αυτός που προβλέπεται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Για παραγγελίες που πραγματοποιούνται εντός του Νομού Θεσσαλονίκης, θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των προϊόντων από εκπρόσωπο της επιχείρισής μας, με την προϋπόθεση ότι οι τρέχουσες υποχρεώσεις της επιχείρησης θα επιτρέπουν την αποστολή της παραγγελίας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Η αποστολή των προϊόντων θα διενεργείται μέσω της speedex και ο παραλήπτης θα επιβαρύνεται το κόστος αποστολής. O παραλήπτης θα επιβαρύνεται με ένα επιπρόσθετο κόστος αποστολής 2 € στην περίπτωση αποστολής της παραγγελίας από εκπρόσωπο της επιχείρισής μας εντός του Ν. Θεσσαλονίκης, κατά τα προβλεπόμενα στην αμέσως παραπάνω παράγραφο.

Η ΚΟΣΜΟΤΖΕΝΤ Ι.Κ.Ε. δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων (προϊόντα που δεν κατασκευάζονται ή/και συναρμολογούνται από ή για λογαριασμό της Cosmogent, και τα οποία η Cosmogent απλά μεταπωλεί). Για τέτοια προϊόντα θα λαμβάνετε εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή ή τον παρέχοντα την άδεια χρήσης. Αυτή θα αναγράφεται στην ιστοσελίδα παρουσίασης των προϊόντων.

Η Cosmogent δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης), που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Cosmogent ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα σύμβαση παραγγελίας μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

2.  Είστε υπεύθυνοι για:

– την επιλογή Προϊόντος σας και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς σας,

– τα έξοδα τηλεφώνων και ταχυδρομείου για την επικοινωνία με την Cosmogent, εάν υπάρξουν.

Το www.cosmogent.com παρέχει το Περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα – διευθύνσεις, φωτογραφίες, απεικονίσεις, λογότυπα) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο στη βάση του “ως έχει” (“as is”) και “ως διατίθενται” (“as available”) και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου, συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η Cosmogent δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 Ο καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει προϊόντα της Cosmogent [προϊόντα που παράγει η εταιρεία ΚΟΣΜOΤΖΕΝΤ Ι.Κ.Ε.] που έχει αγοράσει απευθείας από το e-shop της Cosmogent, απλά και μόνο λόγω μεταμέλειας (αλλαγή γνώμης, απόφασης), υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

α. Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

β. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (as new) όπως ακριβώς πριν την πώλησή του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.λπ.) και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, κλπ.) και να προκύπτει πρόδηλα ότι δεν έχει αλλοιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο το επιστρεφόμενο προϊόν.

γ. Για να γίνει δεκτή η επιστροφή, θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς. Σε περίπτωση που η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα, θα πρέπει απαραίτητα να επιδεικνύεται η ηλεκτρονική πληρωμή που εκδόθηκε από το τραπεζικό τερματικό.

δ. Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

ε. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή επιστροφή προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται είτε να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων, είτε να λάβει πίσω μετρητά, εφόσον η αγορά είχε γίνει με μετρητά. Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) της πιστωτικής του κάρτας και όχι επιστροφή μετρητών.

στ. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η Cosmogent, κατά την απόλυτη κρίση της, θεωρήσει ότι ο καταναλωτής καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.

ζ. Η ΚΟΣΜΟΤΖΕΝΤ Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει την πολιτική επιστροφών της οποιαδήποτε στιγμή, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα.

η. Η πολιτική επιστροφών της Cosmogent δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα άλλων προμηθευτών, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως στο email info@cosmogent.com με θέμα «Αίτηση Επιστροφής Παραγγελίας» αναφέροντας ημερομηνία/αριθμό παραστατικού αγοράς εντός της ως άνω προθεσμίας. Υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβετε έγγραφη έγκριση επιστροφής από την Cosmogent, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι: Ανατ. Ρωμυλίας 75, 54454,Θεσσαλονίκη,Θεσσαλονίκης

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγξετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, κ.λπ.). Στην περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα, πρέπει να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση, την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο τηλέφωνο 2311269595 ή στο e-mail info@cosmogent.com

Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα είδη, ισχύουν οι προβλέψεις του αστικού κώδικα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως, αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Η επιστροφή μπορεί να γίνεται με πίστωση λογαριασμού σας που θα γνωστοποιήσετε στην Cosmogent. Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Cosmogent ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.cosmogent.com/(διεύθυνση e-shop) πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Cosmogent.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τη Cosmogent ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Cosmogent ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους.

Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links), πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών/μελών. Η Cosmogent δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων τους. Η Cosmogent δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

H Cosmogent δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας του, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) ή άλλων παρόμοιων στοιχείων (π.χ. worms, trojan horses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας, ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λ.π.).

H Cosmogent διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από τη στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η Cosmogent δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (διά χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης